(1)
Makmur, M. Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Di SMA Negeri 1 Mamuju. Maju 2019, 1, 1-14.