RAHMAN, K.; BARAMBANGI, J. TANTANGAN KEPENDUDUKAN PROVINSI SULAWESI BARAT. Jurnal Ilmiah Maju, v. 2, n. 2, p. 58-65, 11 dez. 2019.