Makmur, Makmur. 2019. “Pelaksanaan Supervisi Akademik Pengawas Sekolah Dalam Upaya Peningkatan Kompetensi Profesional Guru Di SMA Negeri 1 Mamuju”. Jurnal Ilmiah Maju 1 (2), 1-14. http://ojs.balitbang.sulbarprov.go.id/index.php/maju/article/view/38.